Visitationer

Anbringelse på Holmstrup sker efter en visitation.

Første skridt er at anbringende myndighed kontakter:

Michael Mogensen på telefon 51 78 35 48,

Kontoret på telefon 59 32 15 02, e-mail: kontor@holmstrupholding.dk

Kommunen fremsender derefter beskrivelse af den unge eller aftaler et møde med:

Leder Michael Mogensen og afdelingsleder Christina Jensen, Som gennemlæser materialet.

Hvis den unge passer ind i målgruppen, aftales der efterfølgende et visitationsmøde på opholdsstedet.

Hvis kommunen ønsker at besigtige stedet inden evt. visitation, er kommunen velkommen til kontakte Michael Mogensen eller Christina Jensen for nærmere aftale.

I er altid velkommen til at lave et uforpligtende besøg, efter aftale.​