Udslusning og efterværn

På Holmstrup og Blæsebjerggaard har vi mulighed for to typer af udslusning og efterværn, enten på opholdsstedet eller i egen bolig med tilsyn.

​​Efterværn og udslusning på Opholdsstedet Holmstrup

​Målgruppen for Opholdsstedet Holmstrup´s efterværn samt udslusning er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der ved det 18 år bor på opholdsstedet og får behandling her. Serviceloven belyser hvorledes kommunen altid skal tage stilling til efterværn, inden en anbragt ung fylder 18 år.

​Efterværn og udslusning på opholdsstedet kræver, at den anbringende kommune siger ja til det.

Kommunens afgørelse om udslusning og efterværn træffes på baggrund af gældende lovgivning og vores anbefalinger, og kun hvis den unge ønsker, at forlænge sit ophold på opholdsstedet som et efterværn eller udslusning.

Opholdsstedet Holmstrup støtter den unge i, at få de bedst mulige betingelser for et fremtidigt voksenliv, herunder til at blive så selvhjulpen som muligt.

Vi vil sætte fokus på uddannelse, job, økonomi, træning, hygiejne, rengøring/oprydning, tøjvask og forplejning. Samtidigt vil vores fokus ligge på træning af deltagelse i sociale relationer. Den unge skal kunne udvikle sig i et miljø, der funktionsmæssigt ligger sig tæt op af at bo i egen bolig.

Efterværn og udslusning med tilsyn

​Målgruppen for Opholdsstedet Holmstrup´s efterværn samt udslusning med tilsyn, er til unge mellem 18 og 23 år, der har boet på opholdsstedet og har fået behandling her. Serviceloven belyser hvorledes kommunen altid skal tage stilling til efterværn, når en anbragt ung fylder 18 år.

​Efterværn og udslusning med tilsyn kræver, at den anbringende kommune siger ja til det.

Kommunens afgørelse om udslusning og efterværn træffes på baggrund af gældende lovgivning og vores anbefalinger, og kun hvis den unge ønsker et efterværn eller udslusning med tilsyn i egen bolig foretaget af opholdsstedet.

​Opholdsstedet Holmstrup støtter den unge i, at få de bedst mulige betingelser for et fremtidigt voksenliv, herunder til at blive så selvhjulpen i egen bolig som muligt.

I udslusningen, som finder sted under efterværnsperioden, og hvor den unge bor i egen bolig vil kommunen sammen med opholdsstedet lave en plan for hvor mange støtte-/tilsynstimer, den enkelte har brug for.

Opholdsstedet vil efter aftale med kommunen gradvist nedregulerer til nul timer/støttetimer.Normalt ved det fyldte 23. år.

​Der tilbydes støtte til:

 • Pasning af arbejde/uddannelse, herunder jobsøgning, morgenvækning, kontrakt til uddannelse/arbejdssted, lektielæsning mm.
 • ​Bo i egen bolig, rengøring
 • Boligsøgning, flytning
 • Økonomi, herunder rådgivning, budgetlægning, betaling af regninger
 • Kostvejledninger, herunder indkøb og madlavning i den unges hjem
 • Deltagelses i aktiviteter
 • Identitetsskabende ungesamtaler
 • Mentaliseringsbaseret socialiserings samtaler
 • Støtte til deltagelse af aktiviteter ud af huset
 • Individuelle ture
 • Praktiske gøremål såsom kontakt til diverse offentlige instanser, tandlæge, læge mm.
 • Tilbud om støtte til at søge f.eks terapi/psykolog/psykiater​