Målgruppe

Plads til 6 unge i alderen 10 - 16 år

På Opholdsstedet Holmstrup har vi plads til 6 unge i alderen 10 – 16 år på indskrivningstidspunktet.

Man kan bo hos os til det fyldte 23'ende år, samt mulighed for fortsættelse af den pædagogiske indsats med udslusning og efterværn.

​Opholdsstedet modtager børn og unge med:

 • Børn og unge som kræver særlig pædagogisk støtte i trygge og overskuelige rammer
 • Massivt omsorgssvigt
 • Adfærdsmæssige vanskeligheder, både socialt og indlæringsmæssigt
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD/ADD
 • Angst
 • Autisme
 • Lav mentaliseringskapacitet
 • Krænkende adfærd
 • Krænkede børn og unge
 • Mild grad af selvmedicinering af rusmidler